Kontakta oss
Skip to main content

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

OEM ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen.

HUR GICK DET 2023?

MÅL

 • Minska CO2-utsläppen med 20% jämfört med 2020 till max 457 ton CO2

Till 2030 ska vi halvera våra CO2-utstläpp jämfört med år 2020. För att vara i linje med det behövde vi minska CO2-utsläppen med 20% 2023 jämfört med 2020, vilket innebar att vi max fick orsaka 457 ton CO2-utsläpp. Vi nådde målet och landade på 368 ton CO2-utsläpp under 2023.

Diagrammet till höger visar hur många ton CO2 vi måste minska med varje år, för att klara målet på max 238 ton CO2-utsläpp 2030. De mörkgröna staplarna visar max antal ton utsläpp / år och de ljusgröna staplarna visar utfallet. 

AKTIVITETER

 • Minska våra flygfrakter genom leveransplanering, fraktvillkor och utbildningar i klimatförändringar.

  När vi började mäta våra CO2-utstläpp visade sig att cirka 75% orsakas av flygfrakter från Asien. Flyget släpper ut cirka 90 gånger mer CO2 än båt och under 2023 fokuserade vi på att minska flygfrakterna från Asien radikalt. Vi gick över till att frakta så mycket som möjligt med båt, vilket till en början var en ganska stor utmaning. Men tillsammans med våra leverantörer och en stor förståelse från våra kunder varför vi gör det här, gjorde vi en större förändring än vi själva trodde var möjligt.

 • Följa upp våra CO2-utsläpp månadsvis - I Scope 1 och 2 och delar av scope 3.

  I scope 1 ingår de utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten. För vår del är det tjänsteresor med bil, som orsakar utsläpp i scope 1.

  Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det rapporterande företaget. Vi har solpaneler som täcker ca 85% av vårt energibehov, vi köper förnybar energi märkt med Bra Miljöval från Tranås Energi för resterande behov.

  Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar. Scope 3 är frivilligt att rapportera in och det är i scope 3 som det för många företag blir mycket svårt att få en heltäckande bild. För de flesta företag är det också här som majoriteten av alla utsläpp kommer ifrån.

  I scope 3 mäter vi i nuläget våra CO2-utstläpp i kategorierna godstransporter och tjänsteresor med flyg. Vi arbetar med att få med fler delar i scope 3, genom att börja försöka ta reda på våra produkters utsläpp genom hela livscykeln. Vi är medvetna om att det här är den svåraste delen för oss att få siffror på och kunna påverka. Under 2023 har vi fokuserat på att mäta de delar som vi själva kan påverka. 

 • Öka kunskapen om klimatet

  För oss är det viktigt att vi gör saker tillsammans för att öka engagemanget och kunskapen kring klimatförändringar, miljö och hållbarhet hos alla våra anställda. Vi har anordnat temadagar med fokus på hållbarhet, exempelvis på biologiska mångfaldens dag och en skräpplockardag där vi på en timme fick ihop 219 kilo skräp! Under vår vinterkonferens 2023 hade vi hållbarhetstema, där alla fick komma med förslag på förbättringar kring vårt hållbarhetsarbete. De förslagen har vi valt att ta med under aktiviteterna som vi har jobbat med under 2023. Några av oss har gått en ”Climate fresk”, där fokus var på att förstå klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

 • Vi har köpt SAF-bränsle för 50% av våra CO2-utsläpp från tjänsteresor med flyg. Vi köper SMF- sustainable marine fuel, för våra CO2-utstläpp från alla våra båtfrakter

  SAF-bränsle är ett renare alternativ till konventionellt flygbränsle. Med samma egenskaper som traditionellt flygbränslefotogen kan SAF blandas med traditionell fotogen och används redan på många flygningar. SAF är tillverkat av förnybar råvara. 

  Genom att för varje sändning med båt köpa biobaserade hållbara bränslen, tillverkade av avfallsmaterial, från Geodis Sustainable Marine Fuel-program, minskar vi utsläppen från sjöfart.

OCH VAD GÖR VI 2024?

MÅL

 • Minska CO2-utsläppen med 25% vs 2020

  Till 2030 ska vi halvera våra CO2-utstläpp jämfört med år 2020. För att vara i linje med det behöver vi minska CO2-utsläppen med 25% 2024 jämfört med 2020. Det innebär att vi får ha ett CO2-utsläpp på max 425 ton för 2024.

AKTIVITETER

  • All personal ska genomgå en utbildning (Climate fresk) kring klimatförändringar under året.

   Kika på filmen till vänster för att se mer om vad det är. 

  • Fortsätta att minska våra flygfrakter och även undersöka andra transportsätt i Europa och USA som har ett lägre CO2-utstläpp än flyg.

   Under 2023 fokuserade vi på att minska flygtransporter från Asien, där vi har störst CO2-utstläpp. Vi ska fortsätta ha fokus på det, men också undersöka och testa mer CO2-snåla transporter inom Europa och från USA. Det ska vi göra genom ett aktivt samarbete mellan leverantör, oss och våra kunder.

  • Fortsätta att följa våra utsläpp varje månad

   För att kunna följa hur vi ligger till mot målet och kunna sätta in fler åtgärder i tid om det resultatet inte är i linje med vårt mål.

  Relaterat

  Hållbart bränsle till alla OEM Electronics båtfrakter

  Nyheter
  OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så h...

  Solceller på våra tak

  Nyheter
  OEM Electronics vill bidra till utökningen av hållbara energikällor, hjä...

  Kontor

  OEM Electronics AB
  Box 1025 (Förrådsvägen 2)
  573 29 TRANÅS

  Leveransadress

  OEM Electronics AB
  Dalagatan 4
  573 42 TRANÅS

  Kontakt

  Öppettider växeln:
  08:00-16:30 

  075 - 242 45 00
  info@oemelectronics.se
  www.oemelectronics.se