Kontakta oss
Skip to main content

JÄMSTÄLLDHET

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

OEM ska ha en inkluderande arbetsmiljö där alla har lika stora möjligheter utifrån sin kvalifikation för arbetet oberoende av kön.

HUR GICK DET 2023?

MÅL

 • Minst 20 % kvinnor vid rekryteringar till sälj- och produkttjänster med syfte att på sikt öka antalet kvinnor i ledande befattning.

  Vi nådde målet och av de sälj- och produkttjänsterna vi rekryterade till var 33% kvinnor.
 • Minst 30 % kvinnor vid rekryteringar med syfte öka andelen anställda kvinnor

  Vi nådde målet och av den totala rekryteringen vi gjorde var 33% kvinnor.

AKTIVITETER

 • Genomgöra en intern enkätundersökning kring jämställdhet

  Under våren 2023 gjorde vi en enkätundersökning som besvarades av alla våra anställda. Syftet var att få veta om det fanns skillnader i hur män och kvinnor upplever arbetsplatsen. Resultatet visade att det fanns skillnader mellan mäns och kvinnors svar. Vi valde att ta det vidare med diskussioner om vår värdegrund i olika grupper och har även valt att driva detta mål vidare genom ledningsgruppen. Att jobba för att förbättra jämställdheten på bolaget är en stor utmaning, då vi historiskt sett är i en mansdominerad bransch. Vi behöver öka vår kunskap kring jämställdhet, för att kunna förbättra vårt jämställdhetsarbete mer.
 • Workshop kring jämställdhet med ledningsgruppen

  Hanna Aspklint, före detta vd på IT-bolaget KnowIT, höll i en workshop kring jämställdhet tillsammans med ledningsgruppen. Hanna berättade om KnowIT:s jämställdhetsresa och vikten av att ta ett helhetsgrepp kring jämställdhetsarbetet på en arbetsplats.

OCH VAD GÖR VI 2024?

MÅL

 • Minst 30% kvinnor till rekryteringar till tjänster inom sälj eller produktansvar

  För att på sikt få fler kvinnor på ledande positioner.

 • Vid anställning av två eller fler traineer, ska minst en vara kvinna

AKTIVITETER

  • Vi ska genomföra en jämställdhetsenkät under hösten 2024

   Enkäten ska ha samma frågeställningar som den vi genomförde våren 2023, för att vi ska kunna se om aktiviteterna vi har gjort sedan dess har gett något resultat.

  • Kvinnliga medarbetare ska vara med vid representation på skolor

   När vi ställer ut eller föreläser på skolor ska vi ha kvinnliga medarbetare med som representerar vårt bolag.

  • Aktivitet i samband med internationella kvinnodagen och jämställdhetsföreläsning ledningsgruppen

   Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då planerar vi en gemensam aktivitet för samtliga anställda för att lyfta frågor om ojämställdhet. Vi planerar även för en workshop i ledningsgruppen, där vi tar in en extern part för att hjälpa oss hur vi kan komma snabbare framåt i vårt jämställdhetsarbete.

  Relaterat

  Solceller på våra tak

  Nyheter
  OEM Electronics vill bidra till utökningen av hållbara energikällor, hjä...

  Hållbart bränsle till alla OEM Electronics båtfrakter

  Nyheter
  OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så h...

  Kontor

  OEM Electronics AB
  Box 1025 (Förrådsvägen 2)
  573 29 TRANÅS

  Leveransadress

  OEM Electronics AB
  Dalagatan 4
  573 42 TRANÅS

  Kontakt

  Öppettider växeln:
  08:00-16:30 

  075 - 242 45 00
  info@oemelectronics.se
  www.oemelectronics.se