Kontakta oss
Skip to main content

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

OEM ska genom hög produkt- och applikationskunskap påverka kundens val av komponenter och lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

HUR GICK DET 2023?

MÅL

 • Öka vår kunskap kring våra leverantörers miljöpåverkan genom leverantörsbedömningar och leverantörsbesök

  Vi har ökat vår kunskap genom bl.a. vår leverantörsbedömning som vi skickat till våra leverantörer. Dokumentet innehåller ett antal frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, lagstiftning och CSR.

 • Svar från 100% av våra A-leverantörer på leverantörsbedömningar

  Vi uppnådde målet och fick svar från 100% av våra A-leverantörer.

AKTIVITETER

  • Våra affärsområden och produktansvariga ska arbeta med resultatet från leverantörsbedömningarna
    
   Miljö och hållbarhet är en av punkterna vi tar upp när vi gör leverantörsbesök. Vi har tagit fram ett dokument med fokus på hållbarhet, kvalitet och miljö som ska användas när vi startar samarbete med ny leverantör.

  OCH VAD GÖR VI 2024?

  MÅL

  • Öka vår kunskap kring våra leverantörers miljöpåverkan genom exempelvis leverantörsbedömning

  • Svar från 100% av våra A-leverantörer på leverantörsbedömningen

  AKTIVITETER

   • Marknadsföra minst 2 produkter med LCA (livscykelanalys)​

    Livscykelanalys är ett verktyg för att bedöma en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel. Genom att kunna visa en produkts miljöpåverkan kan våra kunder göra ett mer hållbart och medvetet val för komponenterna i sina slutprodukter.

   • Aktivitet i samband med Håll Sverige Rent-dagen

   • Projekt med studenter från Linköpings universitet

    Under våren har vi ett samarbete med sex studenter från Linköpings universitet (bilden till vänster). De kommer genomföra ett större projekt och tre kandidatuppsatser. Fokuset är att kartlägga hur vi jobbar med hållbarhet i produkter i nuläget och hur vi skulle kunna förbättra detta framöver.

   Relaterat

   Solceller på våra tak

   Nyheter
   OEM Electronics vill bidra till utökningen av hållbara energikällor, hjä...

   Hållbart bränsle till alla OEM Electronics båtfrakter

   Nyheter
   OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så h...

   Kontor

   OEM Electronics AB
   Box 1025 (Förrådsvägen 2)
   573 29 TRANÅS

   Leveransadress

   OEM Electronics AB
   Dalagatan 4
   573 42 TRANÅS

   Kontakt

   Öppettider växeln:
   08:00-16:30 

   075 - 242 45 00
   info@oemelectronics.se
   www.oemelectronics.se