Högsta möjliga kvalitet

Från kundens första kontakt till leverans.

Vi på OEM Electronics AB strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget är certifierat enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Certifieringarna ligger till grund för vårt verksamhetssystem som hjälper oss följa upp och mäta hur vi möter såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.

För oss är kvalitet:

  • Att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder till godo.
  • Ständiga förbättringar.
  • Rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats.

Nisse Segerson, Logistik, kvalitet

Miljön i fokus

Vi på OEM Electronics vill göra skillnad och vara ständigt delaktiga i en viktig fråga för oss alla - miljön. Vi vill vara en förebild för våra anställda, kunder och leverantörer när det gäller miljö och hållbarhet.

För oss handlar det om att fokusera på människan, miljön och samhället, för att stärka vår position som ett företag som tar ansvar för dessa delar. Vi vill ständigt förbättra vårt sätt att arbeta kring vår miljöpåverkan i både stort som smått.

Vår miljöpolicy innebär att vi utvärderar och förbättrar verksamheten fortlöpande genom:

  • Helhetssyn
  • Bästa resursutnyttjande
  • Minsta miljöpåverkan

Här ser du ett förenklat räkneexempel för transporter från Asien och deras olika påverkan på miljön.

BÅT

Minst CO2-avtryck.
Transporttid ca 8 veckor.

TÅG

ca 3-5 gånger mer CO2-avtryck än båt. 
Transporttid ca 5 veckor.

FLYG

ca 90-100 gånger mer CO2-avtryck än båt.
Transporttid ca 1 vecka.

EXTERNT ARBETE FÖR EN BÄTTRE MILJÖ:


TRANSPORTMEDEL
Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att planera leveranser och ha framförhållning, så att fler transporter kan gå via båt från Asien. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för en bättre miljö och välja de transportmedel som ger lägre CO2-avtryck. Leveranser via tåg påverkar 3-5 gånger mer än båt och flyg påverkar 90-100 gånger mer än båt.

ANTAL TRANSPORTER
Vi arbetar ständigt för att minska antalet transporttillfällen från våra leverantörer. I samarbete med våra kunder ber vi dem planera så att antalet delleveranser minimeras genom att ta hem ett större antal vid färre tillfällen. 

TRYCKSAKER
Vi gör väldigt få trycksaker. Det vi trycker görs på ett tryckeri som arbetar aktivt med miljöarbete. De tar el från egen vindkraft och producerar mer än dubbelt så mycket el som de använder. Den överblivna gröna elen säljer de vidare. De använder Svanen-godkända färger gjorda av vegetabiliska oljor och förnyelsebara råvaror och pappret är såklart miljömärkt.

INTERNT ARBETE FÖR EN BÄTTRE MILJÖ:


Vi använder enbart grön el på våra kontor och har rörelsesensorer som styr belysningen i vårt kontorslandskap, på toaletter och i förråd.

För att inte släppa ut värmen som vi har inomhus har vi automatiska rullportar på vårt lager.

Vi byter successivt ut våra lampor till LED-lampor för att få en lägre energiförbrukning.

Vi har en elbil. Lager och kontor ligger på olika ställen, och ville ha ett miljövänligt alternativ för att ta oss mellan adresserna när vi fraktar saker.

Kaffet vi dricker är ekologiskt och pappret vi skriver ut på, om vi behöver, är miljömärkt.

Våra utemöbler är gjorda av återvunnen plast.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se