VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund har vi på OEM Electronics tagit fram tillsammans. Värdegrunden vägleder oss i det dagliga arbetet och ska genomsyra vårt agerande och våra
beslut. Gemensamma värderingar skapar trygghet och tydlighet. Vi har valt att formulera vår värdegrund med de tre värdeorden:

UTVECKLING - BALANS - ÖPPENHET

Utveckling

Nyfikenhet
Vi försöker hela tiden göra nya saker. Det är okej att göra fel bara man lär sig av misstagen. Vi vill utveckla både företaget och oss själva.

Ansvar
Vi tar ansvar för våra handlingar och vill vara med att utveckla vårt samhälle och våra anställda. Vi tar eget ansvar för att utveckla våra ansvarsområden.

Kund- och leverantörsfokus
Vi finns till tack vare våra kunder och leverantörer och ser till att de är nöjda. Vi inser att vi över tid måste öka försäljningen. 

Ekonomisk stabilitet
Vi är kostnadsmedvetna och förstår vikten av att bolaget gör ett bra resultat för att kunna satsa på nya områden.

Balans

Familj
Vi anställda mår bäst av att ha balans mellan arbete, fritid och familj.  Man befinner sig i olika faser i livet och vi anpassar tjänster så långt det är möjligt samtidigt som verksamheten måste fungera. ”Man ger och man får”.

Engagemang
När vi trivs och har roligt tillsammans blir resultatet bättre. Engagerade medarbetare skapar ett starkt företag.

Öppenhet

Feedback
Vi vågar diskutera när vi har olika åsikter och respekterar varandra ändå. Vi ger varandra beröm när vi gjort något bra, och tips om förbättringar. Vi är ärliga mot våra kunder, leverantörer och mot varandra.

Jämställdhet
Vi har en jämställd arbetsplats oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller religion.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se