BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR KUNDER

Denna informationstext förklarar hur OEM Electronics AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är kund till oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Tel: +46 (0)75-24 24 500
OEM Electronics AB ​​​​​​​
Box 1025
573 29 TRANÅS
info@oemelectronics.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom en beställning av produkter registreras beställaren som kund hos OEM Electronics AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som kunden själv har lämnat och information om beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av OEM Electronics AB’s varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av kunden för att kommunicera med kunden på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos OEM Electronics AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. 

Kundens uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid bolagets kommunikation med kunden. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som kundens personuppgifter samlats in för. 

OEM Electronics AB kommer att behålla kundens uppgifter så länge kunden är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer kundens personuppgifter att raderas.

Behandlingen av kundens personuppgifter i OEM Electronics AB ’s kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder bolaget kundens uppgifter exempelvis för att anpassa bolagets kommunikation till kunden baserat på kundens köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är OEM Electronics AB. Kunden har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om kunden i bolaget. Om kunden anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör kunden höra av sig på en gång. Kontaktinformation finner kunden nedan.

Tel:    +46 (0)75-24 24 500           
OEM Electronics AB
Box 1025
​​​​​​​573 29 TRANÅS
info@oemelectronics.se  

Om kunden inte vill att uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på info@oemelectronics.se
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur bolaget behandlar kundens personuppgifter, vänligen se bolagets integritetspolicy genom att följa denna länk.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se