CONFLICT MINERALS

OEM Electronics ABs normer för god affärssed och etik definierar våra principer och åtaganden så att lagstiftning, etiskt beteende, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd efterföljs.  Detta gäller även våra förväntningar på våra partners och leverantörer.

Denna beskrivning ger ytterligare förtydligande av våra arbetsmetoder när det gäller olaglig handel med naturresurser, i synnerhet vissa mineraler, kända som konflikt mineraler (Conflict Minerals)

Vi inser behovet av att avsluta den olagliga utvinningen och handeln av, naturresurser, samt de tillhörande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, konflikter och miljöförstöring, vilket är resultatet från denna handel. Detta är kritiskt i regionen Demokratiska republiken Kongo (DRC) som ett resultat av vissa olagliga metoder i utvinning och handel av malmer av tantal, tenn, volfram och guld som sätts till världsmarknaden genom DRC-regionen. Vi gör åtgärder för att öka insynen, garantera ansvarsfull upphandling, och driva en positiv förändring i detta område.

Vi förbjuder kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med utvinning, transport eller handel med mineraler. Vi förbjuder direkt eller indirekt stöd till icke-statliga väpnade grupper, säkerhetsstyrkor eller någon annan aktör i distributionskedjan som olagligt har kontroll över gruvor, transportvägar eller handelspunkter.

På samma sätt tolererar vi inte korruption, penningtvätt och mutor. Vi kräver att parterna i vår leveranskedja går med på att följa samma principer och arbetar med vår leveranskedja för att förbättra spårning av mineraler och säkerställa ansvarsfulla inköp.

Leverantörer som tillverkar komponenter, delar eller produkter som innehåller tenn, tantal, volfram och / eller guld ska på anmodan deklarera att endast köpa material från miljömässigt och socialt ansvarsfulla källor.

För att följa de regler och föreskrifter som utfärdats av den ”U.S. Securities and Exchange Commissionen” ( SEC) i enlighet med avsnitt 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform och ”Consumer Protection Act”,  granskar vi vår leveranskedja för att identifiera eventuella mineraler som kan betecknas som "konfliktmineraler" enligt SEC regler. Information och deklaration kommer att begäras från leverantörer där så är lämpligt.

Vi har införlivat detta arbetssätt i vår Leverantörsbedömning och stödjer initiativ från industrin, såsom ”Conflict Free Smelter Program” (CFS), för att validera att metaller som används i våra produkter inte bidrar till konflikter och kommer från hållbara källor. Lista över validerade smältverk är tillgängliga, leverantörer kommer att uppmanas att skaffa material endast genom dessa validerade smältverk.
​​​​​​​
Vi upprätthåller och utökar kontinuerligt, där så är möjligt, vår databas med väsentlig information och deklarationer från våra leverantörer som använder tenn, tantal, volfram och/eller guld i sina produkter.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se