Skip to main content

OEM Electronics

OEM Electronics marknadsför komponenter och utrustning till elektronik- och apparattillverkare i norra Europa. I snart 50 år
har vi hjälpt svensk industri att utveckla världsledande produkter. Tillsammans med våra leverantörer, som tillhör de ledande inom sina respektive områden, erbjuder vi ett stort applikationskunnande och ett heltäckande sortiment.

Detta gör att vi kan ge våra kunder rätt komponent och lösning för varje behov samt tillföra kompetens och service på ett effektivt sätt. För att vara specialister och hålla hög teknisk kompetens kring våra produkter har vi delat in oss i produktområden. Varje produktområde har sina egna produktspecialister och säljare.

Vi erbjuder ett av marknadens bredaste produktsortiment som kompletteras med kundunika lösningar för att möta våra kunders specifika behov, såväl i kvalitet som i kostnad och prestanda. Läs mer om vår produktförädling.

Vision

OEM Electronics ska vara en ledande aktör inom handel med elektronikkomponenter i norra Europa.
Vi besitter en kunskapsnivå och lösningar
som överträffar kundernas behov med
hjälp av tillverkare och anställda som får
utrymme att förverkliga egna ambitioner.

Att vara ledande aktör innebär att:

  • Ha en kunskapsnivå och service som tillhör toppen inom respektive bransch.
  • Marknadsföra komponenter och system som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.
  • Göra våra tillverkare till marknadsledande inom respektive områden.
  • Ha en effektivitet som gör oss lönsammare än våra konkurrenter.
  • Skapa möjligheter för medarbetare att förverkliga sina ambitioner.

Vår värdegrund

Vår värdegrund har vi på OEM Electronics tagit fram tillsammans. Värdegrunden vägleder oss i det dagliga arbetet och ska genomsyra vårt agerande och våra beslut. Gemensamma värderingar skapar trygghet och tydlighet. Vi har valt att formulera vår värdegrund med de tre värdeorden:

Utveckling

Nyfikenhet
Vi försöker hela tiden göra nya saker. Det är okej att göra fel bara man lär sig av misstagen. Vi vill utveckla både företaget och oss själva.

Ansvar
Vi tar ansvar för våra handlingar och vill vara med att utveckla vårt samhälle och våra anställda. Vi tar eget ansvar för att utveckla våra ansvarsområden.

Kund- och leverantörsfokus
Vi finns till tack vare våra kunder och leverantörer och ser till att de är nöjda. Vi inser att vi över tid måste öka försäljningen. 

Ekonomisk stabilitet
Vi är kostnadsmedvetna och förstår vikten av att bolaget gör ett bra resultat för att kunna satsa på nya områden.

Balans

Familj
Vi anställda mår bäst av att ha balans mellan arbete, fritid och familj.  Man befinner sig i olika faser i livet och vi anpassar tjänster så långt det är möjligt samtidigt som verksamheten måste fungera. ”Man ger och man får”.

Engagemang
När vi trivs och har roligt tillsammans blir resultatet bättre. Engagerade medarbetare skapar ett starkt företag.

Öppenhet

Feedback
Vi vågar diskutera när vi har olika åsikter och respekterar varandra ändå. Vi ger varandra beröm när vi gjort något bra, och tips om förbättringar. Vi är ärliga mot våra kunder, leverantörer och mot varandra.

Jämlikhet
Vi har en jämlik arbetsplats oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller religion.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se