Kontakta oss
Skip to main content

Smörjpasta

Smörjmedel är främst avsedda att minska friktionen mellan två mot varandra glidande/rullande ytor. Även andra krav kan ställas på ett smörjmedel som t ex tätningsförmåga, korrosionsskydd, värmeledningsegenskaper etc.

Våra smörjpastor är silikonbaserade. En del material är speciellt avpassade för högtemperaturapplikationer eller där det ställs krav på resistans mot väta, höga temperaturer och kemikalier.

Vi erbjuder produkter för:

  • Smörjning och sammanfogningshjälp
  • Smörjning av glidlager
  • Skydd i elektriska isolatorer
  • Värmeledande pasta inom elektronikapplikationer
  • Tätning
  • ​​​​​​​Silikonpastor är mycket mångsidiga. De används, till exempel som antifriktions och släppmedel, smörjmedel och tätningsmedel, som värmeavledare och för skydd och isolering av elektriska komponenter.

WACKER® silikonpasta P 250 är opak, av medelkonsistens och något tixotrop,
med goda värden för elektrisk isolering, dielektricitetskonstant och dielektrisk styrka .
Delar belagda med Paste P 250 blir vattenavvisande, vilket resulterar i ett visst skydd mot korrosion .

Paste AP
Opak till vitaktig pasta av medelkonsistens, goda värden för elektrisk isolation, dielektricitetskonstant och dielektrisk styrka. Endast mycket liten inträngning av silikonolja i angränsande silikongummi. På grund av denna låga penetration behålls smörjegenskaper på silikongummi under lång tid.


Leverantörer

wacker silicones

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se