Skip to main content

Varistorer

Varistorn är en säkerhetskomponent som skyddar bakomliggande elektronik genom att absorbera och att leda ned höga transienter till jord eller mellan fas/fas och fas/nolla.  På detta sätt motverkas brand och kortslutning. Detta uppnås med en halvledare, ungefär som dioder, men med ett betydligt högre backspänningsfall. Driftsfallet är att den höga spänningen öppnar upp varistorn mot jord, nolla eller annan fas vilket får produktens säkring att lösa ut.

Det finns även en typ av varistor med tre ben och inbyggd säkring. Denna brinner med varistorn som då bryter kretsen. En varistor saknar polaritet, d.v.s. att den till skillnad mot en diod jobbar i båda riktningar vilket gör den användbar i vissa dämpkretsar. 


Leverantörer

alt=

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se