Skip to main content

Miljön i fokus

Under 2020 gjordes en väsentlighetsanalys med fokus på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål bland våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. Inom OEM-koncernen har vi valt att fokusera extra på fyra av de globala målen, som har identifierats ha störst betydelse för både OEM och våra intressenter. Målen är samma för alla bolag i koncernen, men det skiljer sig hur vi jobbar med dem i varje bolag.

På OEM Electronics har vi en miljö- och hållbarhetssamordnare och en hållbarhetsgrupp, som tillsammans med alla anställda jobbar aktivt med att hitta nya sätt att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda. Både hos oss och även hos våra leverantörer runt om i världen.

Klicka på något av målen här nere för att läsa hur vi arbetade med dem under 2023 och vad vi har för mål för 2024.


Klicka på något av målen här nere för att läsa hur vi arbetade med dem under 2023 och vad vi har för mål för 2024.


ISO-certifikat

Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget är certifierat enligt ISO14001:2015. Certifieringarna ligger till grund för vårt verksamhetssystem som hjälper oss följa upp och mäta hur vi möter såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.

Ecovadis

Ecovadis är ett oberoende analysföretag som årligen utvärderar och bedömer företags hållbarhetsarbete.

De tar hänsyn till ett brett spektrum av faktorer inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik samt hållbara inköp. Silvermedalj motsvarar topp 15 % av de utvärderade företagen.


Solceller på våra tak

Vi vill bidra till utökningen av hållbara energikällor, hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och minska behovet av fossila bränslen för elproduktion. Därför har vi under 2022 installerat solceller på våra två lokaler i Tranås, som kommer täcka cirka 50% av vårt årsbehov av el. 

Hållbart bränsle till alla våra båtfrakter

OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför köper vi nu biobaserade hållbara bränslen, tillverkade av avfallsmaterial, till alla våra båtfrakter genom Geodis Sustainable Marine Fuel Insetting-program.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se