22 november 2022

Hållbart bränsle till alla OEM Electronics båtfrakter

OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför köper vi nu biobaserade hållbara bränslen, tillverkade av avfallsmaterial, till alla våra båtfrakter genom Geodis Sustainable Marine Fuel Insetting-program.

Detta ersätter fossila bränslen, vilket minskar utsläpp av växthusgaser. Sänkningarna är kopplade till certifikat via en massbalansuppställning.

Användningen av hållbart marint bränsle via GEODIS minskar våra koldioxidutsläpp och även svavelutsläppen reduceras med 100%. Det kommer också hjälpa till att driva på för en hållbar framtid inom sjöfartsindustrin och stimulera produktionen av hållbara bränslen. När fossila bränslen används tillförs ytterligare kol till kolets kretslopp. Det är det ytterligare kolet som hållbara bränslen undviker. Vid förbränningen av hållbara bränslen släpps CO2 ut som redan är en del av det naturliga kolkretsloppet, vilket resulterar i en nettonolleffekt.

Nu kommer vi på OEM Electronics minska utsläppen från sjöfart genom att för varje sändning köpa hållbart marint bränsle som ersätter fossilt bränsle i särskilda hamnar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att planera leveranser och ha framförhållning, så att fler transporter kan gå via båt från Asien, istället för flyg.


Mårten Breidner hemsida
Caroline Lundborg
Miljö- och hållbarhetssamordnare
075-242 45 77

Kontakta mig


Senaste nytt

Ytmonterad kopplingsdosa för internt och externt bruk

Nyheter
Debox 11 levereras med tio mjuka membrankabelingångar, för smidig och sj...

ARCH utökar den kompakta halvingjutna serien av nätaggregat

Nyheter
Den nya ARF-serien från vår leverantör Arch utmärker sig med små byggmåt...

Hållbart bränsle till alla OEM Electronics båtfrakter

Nyheter
OEM Electronics skickar gods över haven och vi vill göra det på ett så h...

Solceller på våra tak

Nyheter
OEM Electronics vill bidra till utökningen av hållbara energikällor, hjä...

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se