Minska energiförlusten med förvärmare från DBK

Idag görs byggnader så täta så möjligt för att uppnå så lite energiförlust som möjligt. Men tätningen förhindrar ett naturligt fuktutbyte med uteluften. Det gör att VVS- och ventilationssystemen blir avgörande för att undvika byggnadsskador. Vi kan erbjuda för- och eftervärmare som är en oumbärlig komponent i dessa system i nya byggnader.

Värmeväxling överför värme från frånluft till inloppsluft. Fukt från luften kan då samlas i värmeåtervinningsenheten. För att undvika isbildning vid låga inloppstemperaturer använder man sig av förvärmare. Värmeväxling med förvärmare drivs enkelt vid temperaturer långt under fryspunkten och ger ett obegränsat luftflöde med värmeåtervinning under vintermånaderna.

Värmemodulerna från vår leverantör DBK är luftvärmare som är byggda på PTC-teknik. De finns både som standardmoduler och anpassade lösningar.
 
Kontakta produktansvarig Jesper Rylander, 075-242 45 36, om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med värmemoduler.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se