12 april 2021

Svenska Helag AB fusioneras med OEM Electronics AB

Både Svenska Helag AB och OEM Electronics AB ingår i koncernen OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare samt elinstallation. Flera av våra kunder är gemensamma redan idag. Genom förändringen kommer Svenska Helags produktsortiment att erbjudas till en bredare kundbas.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri. Vi kommer fortsatt representera samtliga leverantörer.

Fördelen för dig som kund är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda en mer komplett produktportfölj.

Helags sortiment kommer in som ett nytt produktområde inom OEM Electronics. Det nya produktområdet, Anslutningsteknik och Kapslingar, kommer ha kvar varumärket Helag för egenproducerade plintar och marknadsföra ett brett sortiment av olika kontaktdon, plintar och kapslingar.

OEM Electronics, med fyra produktområden, har en bredd och djup inom respektive område. Detta ger en starkare leverantör till dig som kund. Samtidigt som vi har expertkunskap för in-design inom olika produktområden kan vi nu leverera ett bredare sortiment.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS

Kontakt

Öppettider växeln:
08:00-16:30 

075 - 242 45 00
info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se