Telekomindustrins första 12 strålars "Phased array" antennsystem

Nu kan vi tillsammans med vår leverantör ET Industries presentera telekomindustrins första 12 strålars "phased array" antennsystem.  

Systemet uppnår en frekvensrepetitionsfaktor på 12 per 90 grader av täckning
(12 per 1 horisontell strålbredd på samma spektrum). Det ger 48 strålar på 360 grader.

Med det nya systemet kan du öka bandbredden i ett område genom ett optimerat sändningsmönster som maximerar datahastigheter i CBRS-bandet. Det görs genom en optimering av frekvensvalen och en speciell teknologi för störningsavslag. Vi erbjuder också specialgjorda monteringslösningar för en lättare montering.

Kontakta produktansvarig Ghazzal Mehdi, ghazzal.mehdi@oemelectronics.se, 08-732 85 67,
 om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med antenner.

Kontor

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

Leveransadress

OEM Electronics AB
Dalagatan 4
573 42 TRANÅS